Убедителни по цялата ширина.
Косачки DISCO с големи работни захвати.
Имате избор.
Пет различни серии косачки с големи работни захвати. Заедно с DISCO DUO със заден ход, косачката за биомаса DISCO AUTOSWATHER с функция за събиране на откоса и DISCO BUSINESS с хидравлика Load Sensing плюс многобройни допълнителни функции, се предлагат и моделите DISCO CONTOUR и TREND. Всички са оборудвани с ACTIVE FLOAT и други екстри.

Косачки DISCO с големи работни захвати   9400 C
DUO
9200 C
AUTOSWATHER
1100 RC
BUSINESS
1100 C
BUSINESS
Бутащи се (или с предно и задно навесване) Предно и задно навесване
Работна ширина1 m 9,10/8,90 8,90/9,10 9,40-10,70 10,70 /10,30
Транспортна ширина m 2,95 2,95 2,95 2,95
Навесване III III III III
Косачна греда MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Дискове брой 2 x 8 2 x 8 2 x 9 2 x 9
Бърза смяна на ножовете
Хидр. клапани LS (или 1 ew + свободен обратен поток)
+ 1 ew за P2
LS (или 1 ew + свободен обратен поток)
+ 1 ew за P2
LS (или 1 ew + свободен обратен поток)
+ 1 ew за P2
LS (или 1 ew + свободен обратен поток)
+ 1 ew за P2
Капак на разпределител по ширина
Хидравлично сгъващи се странични защитни платна
OPERATOR
COMMUNICATOR II
Кабел ISOBUS
Съвместими с ISOBUS

Разгледай видеото:

video

НОВО: DISCO 1100 BUSINESS с валцови и палцови подготвители.
С две телескопични стрели с хидравлично управление, в зависимост от предната косачка, се достига работна ширина до 10,70 м, при това с чист резултат дори при завои, благодарение на максималното застъпване от 60 см. При движение по шосе стрелите се сгъват нагоре. С транспортна височина под 4 м и транспортна ширина под 3 м, DISCO 1100 BUSINESS е много компактна въпреки размерите си.

DISCO DUO.
Работната ширина на прикачната косачка DISCO 9400 C DUO с голям работен захват е 9,10 м. Благодарение на движението на заден ход, нищо не убягва от погледа Ви. Палцовият подготвител се грижи за по-бързо изсушаване на фуража.

DISCO 9200 C AUTOSWATHER.
Без конкуренция при големи количества биомаса: DISCO AUTOSWATHER с работна ширина 9,10 м и функция за събиране на откоса. За още повече производителност и гъвкаво приложение при процеса на събирането.

BUSINESS, CONTOUR или TREND.
В зависимост от необходимостта, CLAAS предлага различни комфортни варианти. От най-опростената TREND, през наложилата се CONTOUR, до BUSINESS с високотехнологично оборудване. С двата модела DISCO 1100 BUSINESS и DISCO 9200 TREND, програмата се разширява до общо 14 модела.