Събирате нещо повече от енергия.

Наред със стандартните растения като царевица, трева и зелена ръж, все повече алтернативи привличат внимание, като сред тях са сорго, мискантус, енергийни треви. Това нарастващо разнообразие на полето изисква и ефективни машини и приставки за прибиране на реколтата. Затова CLAAS работи в тясно сътрудничество с фермерите, за да е възможно в бъдеще да се отглеждат и събират растения, които щадят ресурсите и по-добре покриват нуждите от храна, фураж и енергия.

Многостранно приложими.

Мискантус е все по-популярен като гориво, материал за застилане при отглеждане на птици или коне, както и като строителен материал, а през зимата е убежище на дивите животни. Жъне се рано напролет, малко преди поникването на новите стръкове, и по този начин се превръща във възможност за целогодишно използване на самоходния силажокомбайн.

Специални приложения.

XERION отговаря на разнообразните изисквания – целогодишно. За това се грижат четири еднакви по големина колела, постоянно задвижване 4х4, три съединителни повърхности за оборудване, безстепенна предавателна кутия за теглещи и транспортни дейности и въртяща кабина, осигуряваща не само пълен комфорт, но и отлична видимост.

Суровина с потенциал.

Производство на газ, изгаряне, ферментиране. Наред с първостепенната задача за репродукция на хумуса, възможностите за рециклиране на отпадъчните вещества в селското стопанство, като например сламата, са разнообразни. Затова все по-важни стават ефективните и производителни технологии за прибиране на реколтата, откриващи този потенциал

Нарастващо многообразие.

Соргото, широко разпространено в Италия, Африка и САЩ, все по-често се използва като суровина за биогаз. Така е и със силажа от цели растения, като зелена и зряла ръж, енергийни треви и пшеница. Това изисква многостранни и рентабилни възможности за използване на машините за прибиране на реколтата.