Добре отрязано.
CORTO.
Барабанни косачки с максимална надеждност.
Косачките CORTO са гарант за бързо, надеждно и безопасно косене с висока производителност. Независимо дали ще изберете машина със задно или предно навесване, или прикачна машина – винаги можете да разчитате на косачките CORTO.

Качествен фураж и ефективност.
Производителност и качество на косене. Барабанните косачки CORTO за предно навесване Ви позволяват висока производителност на единица площ при същевременно отлично качество на фуража, напр. в комбинация с DISCO 9200 TREND. В зависимост от изискванията се предлага избор от работни ширини от 2,65 до 3,05 м.

ACTIVE FLOAT – хидропневматично разтоварване.
При косачките CORTO за предно навесване, триизмерното нагаждане към терена, благодарение на кинематиката PROFIL и хидропневматичното регулиране на налягането ACTIVE FLOAT, се грижат за оптимален резултат от косенето.

Богат избор.
CLAAS предлага косачните механизми CORTO с работни ширини от 1,85 до 3,05 м. Те могат да се транспортират различно: странично, сгънати нагоре, наклонени назад или прибрани едновременно.

Палцов подготвител.
Лошото време няма шанс: някои от косачките CORTO се предлагат с палцов подготвител. С него значително намалявате времето за сушене на фуража и така увеличавате производителността си.

CORTO   3200 F / FN PROFIL 3100 FC 290 FN 270 FN
Челни косачки
Работна ширина m 3,05 3,05 2,82 2,65
Транспортна ширина m 3,00 3,00 2,76 2,60
Навесване катег. триъгълник триъгълник триъгълник триъгълник
Обороти на силоотводния вал об./мин 1000 540/1000 540/1000 540/1000
Косачни барабани брой 4 4 4 4
Ножове на барабан брой 3 3 3 3
Гуми
Капак на разпределител по ширина
CORTO   310 N 270 N / NC 210 N 185 N
Косачки със задно навесване
Работна ширина m 3,05 2,65 2,10 1,85
Транспортна ширина m 2,45
Навесване катег. II II II II
Обороти на силоотводния вал об./мин 1000 540 540 540
Косачни барабани брой 4 4 2 2
Ножове на барабан брой 3 3 4 3
Гуми
Капак на разпределител по ширина –/●