Implement Controls Tractor (ICT).
С концепцията ICT, CLAAS оптимизира мощността на комбинациите от трактор с машина. Работните параметри на приставката управляват трактора. Така пресата непрекъснато е в режим на оптимална мощност, а по този начин се гарантират отлични резултати при всякакви условия.
Максимална скорост.
ICT CRUISE PILOT автоматично регулира скоростта на трактора в зависимост от мощността на CARGOS. Повишеният комфорт на обслужване облекчава водача. Същевременно мощността на CARGOS се оползотворява изцяло, тъй като чрез натоварването на агрегата се избягва престоят.

Максимален комфорт.
Ако въпреки ICT CRUISE PILOT се стигне до запушване на агрегата при CARGOS, ICT AUTO STOP се грижи за автоматичното отстраняване на запушванията и за щаденето на свързването на силоотводния вал. Тази функция повишава комфорта на обслужване за водача, тъй като необходимите досега стъпки на обслужване отпадат и системата автоматично започва да отстранява запушванията в зоната на агрегата.

Максимална мощност.
За да се подобрят ефективността и качеството на работа на пресата, скоростта и натоварването на подбирача се контролират постоянно от CRUISE PILOT чрез ICT. С помощта на тази информация, скоростта на движение на трактора се регулира автоматично.

Отличен екип.
Благодарение на ICT, QUADRANT 3400 и AXION са координиран екип. Ако при QUADRANT 3400 бъде отчетено претоварване, функцията AUTO STOP автоматично изключва силоотводния вал чрез ICT, и тракторът спира.