QUADRANT 3400 RF / RC
QUADRANT 3300 RF / RC / FC / SC
quadrant-3400-3300_igelbild

1. Размер на балите 1,20 x 0,90 м
2. Подбирач 2,35 м с PFS
3. Ротор с 52 спираловидно разположени звезди за висока мощност и качество на рязане
4. Висок въртящ момент на задвижването на ротора (160 об./мин) за оптимален поток на материала
5. Чекмедже за ножовете с групово включване за ROTO CUT и FINE CUT
6. Хидравлично управление и допълнително включваща се предварителна камера с настройка от кабината
7. Интерактивно обезопасяване на ротора и гребените
8. 46 хода на буталото на минута
9. Дълъг 3,00 м канал за пресоване
10. Концепция за връзване без образуване на отпадъци от сезал с шест подвижни мощни връзвателни апарата CLAAS
11. Почистване на връзвателния апарат TURBO FAN
12. COMMUNICATOR II с цветен дисплей и технология ISOBUS

QUADRANT   3400 RF / RC 3300 RF / RC /
FC / SC
Автоматично регулиране на налягането на пресоване
Контрол на връзвателния апарат
Ширина на подбирача m 2,35 2,35
POWER FEEDING SYSTEM ○/●/●/●
Подаване ROTO FEED /
ROTO CUT
ROTO FEED /
ROTO CUT /
FINE CUT /
SPECIAL CUT
Брой ножове –/25 –/25/51/180
Превключване на групи ножове –/
0,12,13,25
–/
0,6,12,13,25/
0,12,13,26,51/
Ход на буталото об./мин 46 46
Размери на канала за пресоване
Дължина х ширина х височина
m 3,00 x 1,20
x 1,00
3,00 x 1,20
x 0,90
Дължина на балата m 0,50-3,00 0,50-3,00
Обслужващ терминал
CLAAS OPERATOR
CLAAS COMMUNICATOR II
Ръчно
Брой връзвателни апарати 6 6
Брой ролки със сезал в кутията за сезал 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг
Единична ос 710/40 R 22.5
Двойна ос 500/55-20 500/55-20
620/50 R 22.5
Управляваща двойна ос 620/50 R 22.5
620/55 R 26.5
710/50 R 26.5
(> 3,00 m) (○)
620/50 R 22.5