Разстилане на по-широко.
VOLTO.

Целта на VOLTO е да се ограничи до минимум времето за сушене и да се гарантира качеството на фуража. С програмата за сенообръщачки VOLTO, CLAAS предлага модерна техника с работна ширина от 4,50 до 13,00 м в прикачен вариант или за 3-точково навесване. Подходящи заради своята производителност, качество на работа и удобно управление.
MAX SPREAD. Работна ширина от 5,80 м до 13,00 м.
Както при разпръскването на торове, геометрията на разпръскващите елементи предлага максимално разпределяне на фуража. Това осигурява подобрена плътност и позволява по-високи работни скорости.

PERMALINK.
Концепцията на задвижването PERMALINK осигурява постоянно предаване на мощността и не се нуждае от поддръжка. Освен това тя дава възможност за огъване до 180°.

Без нужда от поддръжка.
Задвижването, с изключение на шарнирния вал, не се нуждае от никаква поддръжка, благодарение на комбинацията от предавателна кутия с постоянно смазване и съединението PERMALINK.

Странично разпръскване.
Идеално прави линии. Платното осигурява равномерно изсъхване на фуража дори и по краищата.

VOLTO   1300 T 1100 T 900 T 800 T
Прикачна сенообръщачка
Работна ширина m 13,00 10,70 8,70 7,70
Навесване катег. II II II II
Ротори брой 10 10 8 6
Носачи на роторите брой 7 6 6 7
Концепция на потока материал MAX SPREAD
PERMALINK
Сдвоен кардан
Хидравлични уреди за управление
за сгъваемия механизъм 1 x dw 1 x dw 3 x dw 1 x dw
за хидр. защитен кожух (опция) 1 x ew 1 x ew 3 x ew 1 x ew
за опционална позиция при завой на бразда 1 x dw 1 x ew