CLAAS POWER SYSTEMS. Оптимално задвижване за отлични резултати.

Новите машинни разработки на CLAAS олицетворяват постоянния стремеж към по-висока ефективност, по-голяма надеждност и още повече рентабилност. Това, разбира се, важи за всички компоненти и системи на зърнокомбайните, силажокомбайните и тракторите CLAAS. Решаващо значение при тях има системата за задвижване. А тя включва много повече компоненти от един мощен двигател.

Под името CLAAS POWER SYSTEMS фирмата CLAAS комбинира най-добрите компоненти в система за задвижване. Висока производителност, когато е необходима. Отлично приспособена към работните системи, с техника за икономия на гориво, което води до бързото й изплащане.

При това нашата водеща идея за „интелигентна сила” означава комбинация от всички компоненти. Винаги с цел да повишим полезния ефект от машините по време на работа.

CLAAS стига по-далеч от оптимизирането на двигателя и пречистването на отработените газове: разработките като DYNAMIC POWER, DYNAMIC COOLING или интелигентната настройка на цялата задвижваща система в тракторите ни са само примери, които илюстрират факта, че CLAAS POWER SYSTEMS мисли в перспектива. Защото решаваща е производителността.

claas-power-systems_header

Мощност.

Важна съставна част на CLAAS POWER SYSTEMS е интелигентният двигател. Той осигурява мощност при едновременен нисък разход на гориво.

Интелигентност.

CPS комбинира всички параметри на работната и на задвижващата система в съответствие с целта. Така определени компоненти, важни за съответната работа, се използват целенасочено.