Покажете зъби.

Приставките.

attachments_header

PICK UP 380 / 300.

Чисто и сигурно прибиране на фуража.

 • Бърз съединител за автоматично прикачане
 • До пет реда палци за чисто поемане на материала
 • Копиращо колело на височината на подбирача за по-добро нагаждане към терена
 • Голям диаметър на шнека за висока производителност

DIRECT DISC 610 / 520.

НОВО: DIRECT DISC 600 / 500.

Жътва и коситба. Директно прибиране на реколтата.

 • Изпитана косачна греда DISCO за високопроизво-дително рязане, добро качество и чистота
 • DIRECT DISC 600 / 500
 • Особено подходящи за високи култури и висока пропускателна способност чрез големия диаметър на шнека
 • Опционални странични ножове

ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450.

Прибиране на реколтата независимо от редовете.

 • ORBIS 600 SD. Особено подходяща за нормални и нискорастящи култури. Външни елементи с малки дискове и допълнителен придвижващ барабан.
 • Лесно задвижване: незначително усилие, възможност за включване и реверсиране при пълен товар
 • 3-степенна предавателна кутия за адаптиране на оборотите към различните условия на работа
 • Отлично качество на работа чрез оптимален поток на материала, снижаване на буталото и самозаточващ ефект
 • Гъвкаво приложение: лесно преоборудване за различните култури