Удобство както никога преди
TERRA TRAC

Благодарение на голямата си опорна повърхност, ходовите части TERRA TRAC щадят оптимално почвата, но имат минимална транспортна ширина и по шосе достигат до 40 км/ч. Предлагат се общо четири различни транспортни ленти TERRA TRAC в три ширини, което гарантира, че за всички изисквания съществува подходяща ходова част TERRA TRAC.

LEXION 780 / 770 / 670
  • Ширина 635 мм
  • Опорна повърхност 2,32 м2
  • Ширина 735 мм
  • Оп. повърхност 2,68 м2
LEXION 760 / 750
  • Ширина 890 мм
  • Оп. повърхност 3,25 м2
  • Ширина 890 мм
  • Оп. повърхност 3,25 м2
  • За работа с ориз