Валяците от тази серия оставят след себе си оптимално сбита почва, като 1/3 от обработената пръст бива разголена, а 2/3 остава отъпкана. По този начин се постига оптимална водна пропускливост на почвата, която да бъде най-добра за семената през вегетационния период.

Този пръстеновиден валяк е предназначен за работа както при сухо време, така и при валеж.